1

2

3

4

5

 

Zaciągamy kredyt hipoteczny

Wiele osób, które chcą rozwiązać swoje problemy mieszkaniowe decyduje się na zakup nieruchomości zaciągając kredyt hipoteczny. Pod koniec ubiegłego roku działające w Polsce banki zaostrzyły jednak zasady, na których udzielają kredytów hipotecznych. Dlatego myśląc o zaciągnięciu kredytu hipotecznego warto postarać się o zwiększenie swojej wiarygodności. Zanim zaciągniemy kredyt hipoteczny warto pozbyć się swoich innych bankowych zobowiązań. Warto nie tylko spłacić swoje inne zobowiązania wobec banków, ale również zwrócić posiadane karty kredytowe lub debetowe. Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny zobowiązania te bank uzna za nasze potencjalne wydatki. Dla banku nie będzie również ważne czy z posiadanych kart kredytowych faktycznie korzystamy. Rozpatrując złożony przez nas wniosek o kredyt hipoteczny bank przyjrzy się nie tylko naszym długom, ale także przyjrzy się, czy zaciągnięte przez nas wcześniej kredyty spłacaliśmy w terminie wyznaczonym przez bank. Swoją wiedzę bank będzie czerpał przede wszystkim z Biura Informacji Kredytowej. Pozytywna historia kredytowa zwiększa nasze szanse na udzielenie nam kredytu. Przy składaniu wniosku musimy zastanowić się jaki wybrać okres kredytowania oraz w jakich ratach chcemy spłacać kredyt. Zanim złożymy wniosek o kredyt sprawdźmy oferty różnych banków.

O wakacjach kredytowych

W przypadku kłopotów ze spłatą kredytu hipotecznego bank, który udzielił nam kredytu może zaoferować nam pomoc w postaci refinansowania kredytu lub wakacji kredytowych. Wakacje kredytowe to zawieszenie spłaty kredytu na pewien czasu. Możemy odroczyć spłacanie kredytu na jedną lub więcej rat. W celu otrzymania od banku odroczenia spłaty kredytu musimy wystąpić do banku o udzielenie nam wakacji kredytowych. O przyznanie nam wakacji kredytowych możemy wystąpić nie wcześniej niż po roku spłacania kredytu. O szczegóły dotyczące warunków otrzymania wakacji kredytowych powinniśmy dowiedzieć się osobiście w banku, który udzielił nam kredytu. Każdy bank ma bowiem w tym zakresie odrębne przepisy. W jednym banku wakacje można otrzymać tylko jeden raz podczas spłacania kredytu, w innych możliwe jest to dwukrotnie. Podobnie różna jest w różnych bankach ilość rat, które można zawiesić. Wakacje kredytowe są rozwiązaniem doraźnym. Drugim wyjściem z problemów ze spłatą kredytu hipotecznego jest jego refinansowanie. Pod tym terminem kryje się przeniesienie naszego kredytu do innego banku i powtórne ustalenie, tym razem bardziej dostępnych dla nas, wysokości rat. Może się okazać, że bank, do którego przeniesiemy kredyt pobierze od nas prowizję, co w rezultacie sprawi, że kredyt będzie kosztował więcej.

Zaciągamy kredyt konsolidacyjny

Kredyty zaciąga się bardzo łatwo. Nie dziwi więc, że jedna rodzina posiada często tych kredytów kilka. Kredyt łatwo jest zaciągnąć, ale czasem trudno jest go spłacić, zwłaszcza jeśli tych kredytów jest kilka. Rozwiązaniem tego typu problemów może być zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla osób, które posiadają kredyty w kilku bankach, zwłaszcza dla osób, które zaciągnęły kredyty konsumpcyjne i długoterminowe. Kredyt konsolidacyjne pozwoli zamienić raty kilku kredytów w jedną ratę. Może się okazać, że jest to bardzo korzystne rozwiązanie. Spłacając jedną ratę kredytu zmniejszymy koszty związane z bankowymi przelewami i na pewno nie zapomnimy o zapłaceniu którejś raty. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, jak każdego innego rodzaju kredytu, należy jednak starannie przemyśleć. Zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego może być hipoteka ustanowiona na nieruchomości. W jakiej wysokości otrzymamy kredyt konsolidacyjny będzie zależało więc od wartości tejże nieruchomości. Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipoteką możemy uzyskać nawet do 70% wartości nieruchomości. Są jednak i takie banki, które udzielą nam kredytu konsolidacyjnego o wartości 100% nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu konsolidacyjnego.

Kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Początkujący przedsiębiorca staje często przed pytaniem skąd uzyskać fundusze na rozpoczęcie działalności. Z pomocą takim osobom przychodzą oczywiście banki, które dla osób dopiero startujących w biznesie mają oferty różnych form kredytowania. Osoba, która zamierza wystąpić do banku o kredyt na rozpoczęcie działalności powinna mieć przede wszystkim pozytywną historię kredytową. Bank będzie w związku z tym wymagał dostarczenia zaświadczeń, które potwierdzą, że nie mamy żadnych zaległości w spłacaniu swoich zobowiązań. Od początkującego przedsiębiorcy banki mogą zażądać także przedstawienia biznesplanu. Wśród oferowanych przez banki kredytów dla firm znajdują się kredyty obrotowe, hipoteczne i inwestycyjne. Nie każdy jednak z tych kredytów początkujący przedsiębiorca otrzyma równie prosto. Spośród wymienionych rodzajów kredytów najprostszym kredytem, który może otrzymać osoba dopiero startująca w biznesie jest kredyt inwestycyjny oraz kredyt obrotowy. Pieniądze z kredytu inwestycyjnego mogą zostać przeznaczone zmodernizowanie firmy, czy zakup sprzętu potrzebnego dla działalności firmy. Kredyty inwestycyjne są kredytami długoterminowymi. Kredyt obrotowy może zostać zaciągnięty na okres 12 miesięcy. Pieniądze z kredytu obrotowego mogą nam posłużyć m.in. na pokrycie zobowiązań wobec dostawców firmy.

Kredyt hipoteczny dla firm

Wśród kredytów, które banki oferują firmom jest kredyt hipoteczny. Kredyt ten jest przeznaczony dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Kredyt ten może zostać udzielony na okres do 20 lat. Z jego pomocą można sfinansować bieżące potrzeby finansowe firmy. Można go także przeznaczyć na zakup lub modernizację sprzętu potrzebnego dla rozwoju firmy, można z jego pomocą zakupić lub sfinansować budowę lub rozbudowę firmy. Kredyt ten może być zaciągnięty w polskich złotych, w dolarach lub we frankach szwajcarskich. Aby uzyskać taki typu kredyt trzeba spełnić kilka warunków. Przede wszystkim firma, która zamierza zaciągnąć kredyt hipoteczny musi prowadzić działalność na terenie państwa polskiego nieprzerwanie przez okres przynajmniej dwóch lat. Większość banków, które działają na terytorium Polski wymaga także od firmy starającej się o kredyt hipoteczny przedstawienia udokumentowanych dochodów nie tylko za rok bieżący, ale często także za dwa ostatnie lata. Kredyt hipoteczny mogą zaciągać także osoby, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. W takim przypadku kredyt hipoteczny jest udzielany przez bank na zakup nieruchomości lub jej budowę z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest nieruchomość. Kwota kredytu hipotecznego może sięgać nawet kilkaset tysięcy.

Procedur przyznawania kredytu

Otrzymanie kredytu bankowego nie jest wcale rzeczą prosta. Trzeba bowiem pozytywnie przejść przez kilka etapów. Wszystkie z nich są na tyle ważne, że niemożliwe staje się opuszczenie chociażby jednego. Jakie są to etapy? Przede wszystkim aby w ogóle mogły rozpocząć się zabiegi, które mają na celu przyznanie nam kredytu trzeba w banku złożyć wniosek kredytowy. To wniosek jest dla banku informacją, że jesteśmy zainteresowani kredytem. Bez wniosku żaden bank nie oceni naszej sytuacji finansowej i nie podejmie decyzji dotyczącej przyznania nam kredytu. Niezależnie od tego w jakim banku składamy wniosek zawsze musimy w nim zawrzeć nasze dokładne dane oraz kwotę kredytu którą chcielibyśmy dostać. Wniosek kredytowy musi być poparty odpowiednimi zaświadczeniami. Bank musi bowiem wiedzieć, że mamy dochód, z którego będziemy mogli spłacać kolejne raty. W związku z tym banki żądają przedstawienia zaświadczenia o zarobkach. W wielu przypadkach wystarcza po prostu zaświadczenie od pracodawcy, że pracujemy oraz uzyskujemy stały dochód w określonej wysokości. Niektóre banki są jednak dużo bardziej ostrożne i wymagają dostarczenia zaświadczenia o dochodach z urzędu skarbowego. Takie zaświadczenie ma oczywiście dużo większą moc aniżeli zaświadczenie od pracodawcy. Na podstawie wniosku kredytowego bank uruchamia procedurę, której celem jest ocena naszej sytuacji finansowej.

Konieczność złożenia stosownego wniosku

Warunkiem otrzymania kredytu jest między innymi złożenie wniosku kredytowego w wybranym przez banku, w którym chcemy otrzymać kredyt. To właśnie złożenie wniosku kredytowego uruchamia całą bankową procedurę, której zwieńczeniem jest przyznanie nam kredytu (lub też odmowa przyznania nam kredytu). Wniosek kredytowy musi zawierać określone rodzaje informacji oraz musi zostać uzupełniony określonymi dokumentami. Z całą pewnością wniosek musi zawierać nasze dokładne dane. Bank musi bowiem przecież wiedzieć, kto stara się w nim o otrzymanie kredytu. We wniosku musimy również zawrzeć informację dotyczącą tego w jakiej wysokości chcemy ten kredyt dostać oraz jaki okres kredytowania nas interesuje. We wniosku musi również znaleźć się informacja dotycząca tego, czy staramy się o kredyt w złotówkach czy w jakiejś obcej walucie. W tym miejscu warto dodać, że obecnie coraz mniej banków decyduje się na przyznawanie kredytów w obcej walucie. Jeśli już to robią to taka opcja dostępna jest jedynie dla osób o bardzo wysokim poziomie dochodów. Zanim bank podejmie decyzję musi ocenić naszą zdolność kredytową. Robi to na podstawie dokumentów, które dołączamy do wniosku kredytowego. Jest to między innymi zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Niektóre urzędy oczekują zaświadczenia z urzędu skarbowego, w innych wystarczy jedynie zaświadczenie od pracodawcy o wysokości miesięcznych zarobków.

Jak dostać kredyt na założenie firmy

Kiedy podejmujemy decyzję o założeniu własnej firmy może okazać się, że nie posiadamy wystarczających środków finansowych aby to zrobić. Taki problem pojawia się zwłaszcza wtedy, kiedy ma to być firma specjalistyczna, w której wymagany jest ściśle określony sprzęt. Z całą pewnością nie należy się jednak załamywać. Możemy bowiem postarać się w banku o kredyt na założenie własnej działalności gospodarczej. Pierwszym krokiem na drodze do otrzymania takiego kredytu jest przede wszystkim dokładne przeanalizowanie tego ile pieniędzy będziemy potrzebowali oraz czy będziemy w stanie spłacać kredyt w takiej wysokości. Z całą pewnością nie opłaca się zaciąganie kredytu z dużą nadwyżką. Aby bank mógł przyznać nam kredyt na otworzenie własnej działalności gospodarczej musimy przedstawić w nim bardzo dobrej jakości biznesplan. Bank musi przecież wiedzieć na co wykłada pieniądze i czy taki interes będzie w ogóle opłacalny, a my będziemy mieli szansę na zarobienie pieniędzy, które pozwolą nam spłacać kolejne raty. Zanim udamy się do banku w celu złożenia wniosku kredytowego warto zapoznać się z ofertami różnych banków. Wbrew pozorom bowiem nie wszystkie banki muszą oferować nam dokładnie takie same warunki kredytu na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Aby podjąć odpowiednią decyzję warto skorzystać również z usług doradcy finansowego.

Konieczność przejścia przez kilka etapów

Każdy, kto chce dostać kredyt musi liczyć się z tym, że będzie zobowiązany do przejścia przez kilka etapów. Każdy z nich jest niezwykle ważny i z żadnego z nich nie będzie można zrezygnować. Pierwszym etapem przy staraniu się o kredyt jest złożenie w wybranym banku odpowiedniego wniosku kredytowego. W takim wniosku musi znaleźć się szereg informacji takich jak nasze dokładne dane, kwota kredytu o jaką się staramy oraz dokumenty potwierdzające nasze dochody. Kiedy wniosek jest już złożony bank może przystąpić do drugiego etapu, który jest chyba najważniejszy. Na etapie drugim do pracy przystępują zatrudnieni w banku analitycy finansowi. Ich zadaniem jest dokładne przeanalizowanie złożonych przez nas dokumentów. Na ich podstawie pracownicy muszą ustalić, czy będziemy w stanie udźwignąć zobowiązanie finansowe jakim będzie oczywiście comiesięczne spłacanie kredytu. Kiedy analitycy zakończą swoją pracę przychodzi etap kolejny, czyli już podjęcie przez bank określonej decyzji. Bank może zdecydować, że będziemy w stanie kredyt unieść i dojdzie do wniosku, że można go nam przyznać. Może jednak okazać się tak, że bank uzna, że kredyt w takiej wysokości o jaką się ubiegaliśmy jest dla nas zbyt wysoki i prędzej czy później pojawią się problemy ze spłatą. Kiedy decyzja jest dla nas przychylna bank zaprosi nas do etapu ostatniego, czyli podpisania umowy kredytowej.

Złożenie wniosku kredytowego

Jeżeli chcemy dostać kredyt z całą pewnością musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w wybranym przez nas banku musimy złożyć wniosek kredytowy. To bowiem właśnie złożenie takiego wniosku jest podstawą wszczęcia procedury, której zwieńczeniem może być przyznanie nam kredytu. Co musi znaleźć się we wniosku kredytowym? Przede wszystkim wniosek taki musi zawierać nasze bardzo dokładne dane. Bank musi bowiem wiedzieć, kto wniosek kredytowy składa. We wniosku musimy również zawrzeć informację dotyczącą tego jaka wysokość kredytu nas interesuje. Jest to informacja bardzo ważna. Bank rozpatruje nasz wniosek zawsze bowiem w nawiązaniu do kwoty, którą chcemy uzyskać. We wniosku kredytowym musi znajdować się także informacja dotycząca tego jaki okres kredytowania nasz interesuje. Wniosek kredytowy to nie tylko wymienione już informacje. Zawsze musimy do niego dołączyć informację o wysokości osiąganego przez nas dochodu. Wiele banków oczekuje od potencjalnych kredytobiorców również danych dotyczących comiesięcznych wydatków. W niektórych bankach do wniosku kredytowego trzeba więc dołączyć również rachunki za światło, wodę czy gaz. Zebranie tych wszystkich informacji pozwoli bowiem zatrudnionym w banki specjalistom przeanalizować naszą sytuację finansową i określić, czy kredyt w danej wysokości może zostać nam przyznany.